زنان و حفظ امنيت در خانواده و جامعه

شناسه مقاله : 16350

تعداد بازدید : 758

  • : عاليه حجت زاده

زنان و حفظ امنيت در خانواده و جامعه

حفظ اتحاد و همدلي يكي از شاخصه هاي مهم در زندگي اجتماعي است .
خانواده به عنوان نخستين پايگاه تجربي زندگي اجتماعي، مكاني مناسب براي آموزش اين امر به كودكان و نوجوانان است و والدين به عنوان آموزگاران اصلي تعليم و تربيت نسلها، بايد خود بهترين الگوي حفظ اتحاد و يكپارچگي در تصميم گيريهاي مهم زندگي مشترك باشند. در اين ميان «مادر» به عنوان گرداننده امور خانواده، براي حفظ انسجام و اتحاد ميان خود، همسر و فرزندان، بايد به قابليتهاي لازم دست يابد تا بتواند قايق خانواده را در اقيانوس متلاطم زندگي از خطر طوفانهاي سهمگين احتمالي حفظ كند و به سلامت به ساحلي امن برساند. اما بايد ديد زنان و دختران به عنوان همسر، مادر و دختر در محيط خانواده و جامعه تا چه حد از امنيت خاطر بهره مندند و چگونه كرامت انسانيشان حفظ مي شود؟
مقام معظم رهبري به اين پرسش اين گونه پاسخ داده اند :
«اگر جامعه اسلامي بتواند زنان را با الگوي زهرايي و زينبي (س) و زنان بزرگ و باعظمتي كه دنيا و تاريخ را تحت تأثير خود قرار داده اند، آشنا كند و آنان را به سوي علم، معرفت و كمالي كه خداوند براي انسانها در نظر گرفته است راهنمايي نمايد، تربيت فرزندان بهتر، محيط خانواده گرمتر و با صفاتر و مشكلات زندگي آسانتر خواهد شد و در سايه آن خوشبختي و سعادت زن و مرد تأمين مي شود.» (1)
حضرت آية ا... خامنه اي، همچنين با تأكيد بر ضرورت رشد معنوي و اخلاقي در زنان، احساس امنيت در محيط خانواده و جامعه توسط آنان را منوط به اصلاح و ايجاد قوانين لازم در اين زمينه دانسته اند و از «عفاف» به عنوان ركن اصلي دفاع از حقوق زن ياد كرده اند.ايشان تأكيد فرموده اند: «عفت، مهمترين عنصر براي شخصيت زن و مايه احترام و تكريم او محسوب مي شود. البته مردان هم بايد عفيف باشند، بي توجهي به عفت زنان در غرب به بي بند و باري انجاميد و يكي از مشكلات امروز زنان در كشورهاي غربي به خصوص آمريكا همين است.»(2)
رهبر معظم انقلاب اسلامي در جاي ديگري خاطر نشان كرده اند: «مهمترين چيزي كه بشر به آن احتياج دارد، آرامش است. سعادت انسان در اين است كه از تلاطم و اضطراب روحي در امان باشد. اين را خانواده به انسان مي دهد، هم به زن و هم به مرد.
مودت و رحمت، دوستي و مهرباني، هم ديگر را دوست داشتن البته دوست داشتن همراه با خشونت مورد قبول نيست ... طبيعت الهي زن و مرد در محيط خانواده طبيعتي است كه براي زن و مرد رابطه اي فيما بين به وجود مي آورد كه آن رابطه، رابطه عشق و مهرباني است «مودة و رحمة».
اگر اين رابطه تغيير پيدا كرد اگر مرد در خانه احساس مالكيت كرد. اگر به چشم استثمار و استخدام به زن نگاه كرد، اين ظلم است... در محيط بيرون خانواده نيز همين طور است. اگر زن محيط امن و توأم با امنيتي براي درس خواندن، براي كار كردن و براي احياناً كسب درآمد و براي استراحت نداشته باشد، اين ظلم و ستمكاري است. هر كس كه موجب اين ظلم شود بايد قانون و جامعه اسلامي با او مقابله كند.» (3)
ايشان همچنين تأكيد كرده اند: «حتي زني هم كه شغل بزرگي دارد، به محيط امني در خانواده، به يك شوهر مهربان و با محبت به يك تكيه گاه مطمئن عاطفي و روحي - كه شوهر و مرد اوست - نيازمند است و بايد اين نياز برآورده شود.» (4)

پي نوشت

1- بيانات مقام معظم رهبري در همايش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادي به مناسبت جشن ميلاد كوثر 30/7/1376
2- همان
3- همان
4- همان
 

  • : روزنامه قدس