برگزاری جلسه دفاعيه پايان نامه

جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی شماری از طلاب مدرسه علمیه الزهراء (سلام الله علیها) در شهریور برگزار گردید

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها خبر داد: برگزاری جلسه دفاعیه 6 تن از طلاب سطح دو

خانم اعظم مهرابی، طلبه حوزه علمیه النجیبیه کوشک اصفهان از تحقیق پایانی خود با عنوان: راهکارهای مقابله با افکار منفی از منظر اسلام به راهنمایی صدیقه امینی و داوری آقای روح الله موسوی زاده در این حوزه دفاع کرد.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳