به گزارش پايگاه پژوهشي مديريت استان گیلان پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام همایشی در سطح ملی با عنوان فقه و تربیت با مشارکت برخی نهادها برگزار می کند.

به همت معاون پژوهش استان،جلسه داوری دومین جشنواره استانی علامه حلی روز جمعه 20/7/97 در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان گیلان برگزار گردید.

به همت معاون پژوهش استان گیلان جلسه کارگروه های پایان نامه ها در مرکز مدیریت استان برگزار گردید.

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان گیلانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳