استان-کرمانشاه | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان کرمانشاهl

  • قم برگزاری دومین جلسه مصاحبه نخبگان و استعدادهای برتر
  • خبر مدارس- محمدی: در زمینه تهدیدهای فضای مجازی و ایجاد زمینه های فساد آن، نخبگان باید راهکارهایی داشته باشند
  • خبر مدارس- برگزاری کارگاه علمی پژوهشی برای طلاب مستعد پژوهش و اساتید راهنما با حضور دکتر علیرضا شایق، استاد روش تحقیق در شهرستان قصر شیرین

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان کرمانشاهl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳