• کرمان نشست پژوهشی بررسی عوامل بی انگیزه شده طلاب در سال های میانی تحصیل
  • کرمان برگزاری کارگاه مهارت جستجوی منابع علمی در اینترنت
  • کرمان برگزاری افتتاحیه کارگروه پژوهش های پایانی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳