• کرمان همایش سبک زندگی فاطمی مدرسه ریحانه النبی رفسنجان
  • کرمان نشست پزوهشی مدرسه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفسنجان
  • کرمان نشست پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی تفسیر و علوم قرآنی حضرت زینب کبری سلام الله علیها رفسنجان


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳