استان-کردستان | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان کردستانl

  •  گفتگو با معاون پژوهش حوزه های علیمه در خصوص مدرسه محوری و اجلاس مدیران
  • گفتگوی زنده معاون محترم پژوهش
  • کردستان - نشست با محوریت خودشناسی وخدا شناسی

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان کردستانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳