استان-لرستان | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان لرستانl

  • کردستان -نشست پژوهشی
  • کردستان - نشست پژوهشی با محوریت دعا وشبهات آن
  • لرستان برگزاری نشست تخصصی کتابخوان با حضور اساتید  مدرسه معصومیه خرم آباد

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان لرستانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳