کارگاه نقد و ارزیابی مقالات با هدف آشنایی طلاب با گزینه های مورد توجه در نقد و ارزیابی مقالات و ارتقاء سطح مهارتی طلاب در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین برگزار شد.

به گزارش پايگاه پژوهشي مديريت استان قزوین پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام همایشی در سطح ملی با عنوان «فقه و تربیت» برگزار می کند.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳