جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زهره کفاشی از طلاب استان سیستان بلوچستان برگزار گردید.

به گزارش پايگاه پژوهشي مديريت استان سيستان و بلوچستان پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام همایشی در سطح ملی با عنوان «فقه و تربیت» برگزار می کند.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم خیر النساء داور از طلاب استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳