استان-سیستان | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
  • قم جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زهرا فنودی
  • قم تشکیل کارگروه تخصصی فلسفه و کلام
  • قم تشکیل کارگروه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳