استان-سمنان | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان سمنانl

  • سمنان برگزاری دفاعیه طلاب سطح دو  مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام
  • سمنان اردوی پژوهشی وبازدید از کتابخانه عمومی طلاب مدرسه فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر
  • سمنان جلسه دفاع تحقیق پایانی طلاب سطح دو مدرسه علمیه نجمیه سرخه

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان سمنانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳