استان-تهران | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان تهرانl

  • گفتگوی زنده با معاون پژوهش مرکز
  • برگزاری اختتامیه هفتمین جشنواره علامه حلی
  • تهران برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره استانی علامه حلی ره

r بانک آثار فراخوان های پزوهشی استان تهرانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳