مدرسه علمیه فاطمیه س دهلران کارگاه آموزش مقاله نویسی برگزار می کند.

جلسه شورای پژوهشی مدرسه زینبیه س ایوانغرب برگزار گردید.

همایش ملی فقه و تربیت اسلامی در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق ع برگزار می شود.

r بانک آثار فراخوان های پزوهشی استان ایلامl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳