استان-ایلام | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان ایلامl

  • ایلام جلسه دفاع از پایان­ نامه طلاب در مدرسه علمیه فاطمیه س  سرابله
  • یادداشتی در رابطه با نرم افزار رهاورد پژوهش

r بانک آثار فراخوان های پزوهشی استان ایلامl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳