r اخبار پژوهشی استان ایلامl

  • ششمین فراخوان پژوهش گروهی رشد
  • ایلام کارگاه آموزشی کتابداران مدارس علمیه خواهران استان
  • ایلام برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای محتوایی از سوی مدیریت استان

r بانک آثار فراخوان های پزوهشی استان ایلامl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳