استان-اصفهان | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
  • قم جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم کبری ابن علی چرمهینی
  • یادداشتی در رابطه با نرم افزار رهاورد پژوهش

نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳