جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا فرخی با عنوان « تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم» با حضور مدیر محترم، خانم صدر ارحامی و جمعی از طلاب، در مدرسه علمیه الزهرا المرضیه (سلام الله علیها) برگزار شد. این جلسه که به راهنمایی سرکار خانم فاطمه طائبی و داوری حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمیان برگزار شد، پژوهشگر ارجمند به مدت بیست دقیقه به تبیین موضوع خود پرداختند.

جلسه دفاعیه سرکار خانم عطیه قاسمی با عنوان « مولفه های تکامل انسان با رویکردی بر آثار استاد مطهری» با حضور جمعی از طلاب، در مدرسه علمیه الزهرا المرضیه (سلام الله علیها) برگزار شد. این جلسه که به راهنمایی خانم دکتر آبیار و داوری حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نقیه برگزار شد، پژوهشگر ارجمند به مدت بیست دقیقه به تبیین موضوع خود پرداختند.

به گزارش پايگاه پژوهشي مديريت استان اصفهان، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام همایشی در سطح ملی با عنوان «فقه و تربیت» با مشارکت برخی نهادها و مراکز دانشگاهی و حوزوی فعال در حوزه فقه تربیتی و با هدف «زمینه سازی تولید علم دینی در ساحت تعلیم و تربیت، تقویت همکاری و همیاری دانشگاه و حوزه در راستای ارتقاء نظام تربیتی جامعه اسلامی، ترسیم ظرفیت­ها و بایسته ­های آموزشی پژوهشی در حوزه فقه تربیتی و فرهنگ سازی و ارتقاء سواد تربیتی جامعه اسلامی» در دی ماه 1397 برگزار خواهد نمود.

خانم طیبه هاشمی طلبه مدرسه علمیه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) فلاورجان از تحقیق پایانی خود با عنوان : نقش زن در ایجاد مدینه فاضله در اسلام به راهنمایی سرکار خانم ملیحه السادات میر لوحی و داوری سرکار خانم سعیده سیادت موسوی در مدرسه علمیه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دفاع نمود.

خانم مرضیه کریمی، طلبه مدرسه علمیه حضرت فاطمه محدثه سلام الله علیها اصفهان از تحقیق پایانی خود با عنوان: «نکات تربتی در نامه های حکومتی نهج البلاغه» به راهنمایی خانم سیما ستار و داوری سرکار خانم سعیده سیادت موسوی در مدرسه علمیه فاطمه محدثه سلام الله علیها اصفهان دفاع کرد.

خانم رقیه لواسانی، طلبه مدرسه علمیه فاطمیه اندان از تحقیق پایانی خود با عنوان "جاهلیت و مدنیت از منظر اسلام "به راهنمایی جناب آقای محمدجعفری پور و داوری جناب آقای محمدرضا کاظمی در مدرسه علمیه فاطمیه اندان خمینی شهر دفاع کرد .

به گزارش پايگاه پژوهشي مديريت استان اصفهان، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام همایشی در سطح ملی با عنوان «فقه و تربیت» با مشارکت برخی نهادها و مراکز دانشگاهی و حوزوی فعال در حوزه فقه تربیتی و با هدف «زمینه سازی تولید علم دینی در ساحت تعلیم و تربیت، تقویت همکاری و همیاری دانشگاه و حوزه در راستای ارتقاء نظام تربیتی جامعه اسلامی، ترسیم ظرفیت­ها و بایسته ­های آموزشی پژوهشی در حوزه فقه تربیتی و فرهنگ سازی و ارتقاء سواد تربیتی جامعه اسلامی» در دی ماه 1397 برگزار خواهد نمود.

خانم اعظم مهرابی، طلبه حوزه علمیه النجیبیه کوشک اصفهان از تحقیق پایانی خود با عنوان: راهکارهای مقابله با افکار منفی از منظر اسلام به راهنمایی صدیقه امینی و داوری آقای روح الله موسوی زاده در این حوزه دفاع کرد.

جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا فرخی با عنوان « تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم» با حضور مدیر محترم، خانم صدر ارحامی و جمعی از طلاب، در مدرسه علمیه الزهرا المرضیه (سلام الله علیها) برگزار شد. این جلسه که به راهنمایی سرکار خانم فاطمه طائبی و داوری حجت الاسلام و المسلمین آقای سلیمیان برگزار شد، پژوهشگر ارجمند به مدت بیست دقیقه به تبیین موضوع خود پرداختند.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳