در حوزه علمیه خواهران تهران؛

اولین رساله سطح 4 نظام جدید حوزه‌های علمیه خواهران دفاع شد

شناسه خبر : 99398

1399/09/22

تعداد بازدید : 209

رئیس اداره پژوهش های طلاب حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری جلسه دفاعیه اولین رساله سطح 4 نظام جدید حوزه علمیه خواهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کوثر، خانم رقیه جاویدی، رئیس اداره پژوهش های طلاب حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری جلسه دفاعیه اولین رساله سطح 4 نظام جدید حوزه علمیه خواهران با موضوع «نقد و ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی براساس معیارهای کارآمدی » خبر داد.

وی افزود: این رساله به همت خانم خدیجه احمدی بیغش، طلبه سطح چهار حوزه علمیه خواهران تهران در تاریخ 18 آذر 1399 در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران دفاع و با کسب رتبه عالی و دریافت امتیاز  19.75 پذیرفته شد.

رئیس اداره پژوهش های طلاب حوزه‌های علمیه خواهران با بیان این‌که خانم دکتر طاهره محسنی استاد راهنما و حجت الاسلام نیکزاد عیسی‌زاده استاد مشاوره این رساله بودند، بیان داشت: استاد داوری رساله نیز بر عهده حجج ‌اسلام والمسلمین محسن قمرزاده و صالح قنادی بود.

خانم جاویدی گفت: در جلسه دفاع خانم احمدی بیغش 13 مقاله مستخرج از رساله را ارائه کرد که 5 مقاله آن در مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی، 3 مقاله آن در مجلات دارای رتبه علمی ترویجی و 3 مقاله آن در مجلات دارای رتبه علمی تخصصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

اخبار مرتبط