خوزستان مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س آبادان

شناسه خبر : 95706

1399/06/25

تعداد بازدید : 3

برگزاری نشست با موضوع (تعهد و مسئولیت دینی و اجتماعی امام معصوم علیه السلام در برابر مسلمانان ) در فضای مجازی توسط مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س آبادان