لرستان کارگاه مجازی طرح نامه نویسی

لرستان کارگاه مجازی طرح نامه نویسی

شناسه خبر : 95698

1399/06/25

تعداد بازدید : 3

لرستان کارگاه مجازی طرح نامه نویسی
معاون پژوهش مدرسه ریحانه الرسول نورآباد از برگزاری کارگاه طرحنامه خبر داد.

کارگاه مجازی طرح نامه  نویسی  مدرسه ریحانه الرسول ( س) نورآباد با سر گروهی معاون پژوهش و با هدف آموزش مبحث طرح نامه نویسی ویژه طلاب پایه ی دوم ،  در نیمه اول شهریور ماه برگزار گردید .  در این کارگاه مجازی مباحثی از جمله ؛

اجزای طرح نامه

بیان ضرورت مقاله 

تفکیک اهداف اصلی و فرعی در تدوین  مقاله

چگونگی طرح سولات اصلی و فرعی مقاله و پیشینه نویسی ،  بیان گردید .

و در پایان کارگاه ، به صورت عملی سر فصل های طرح نامه در قالب موضوعات پیشنهادی از سوی طلاب ارائه گردید .