مدرسه علمیه حضرت زینب کبری س:

یزد-کارگاه پژوهشی مهارتی ارتباط با نوجوان برگزار شد

شناسه خبر : 95601

1399/06/23

تعداد بازدید : 8

یزد-کارگاه پژوهشی مهارتی ارتباط با نوجوان برگزار شد
به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها و با همکاری با مدارس علمیه نرجس یزد و الزهراء میبد کارگاه مهارتی ارتباط با نوجوان درطی چهار روز با حضوراستاد حوزه خانم بنت الهدی افشاری نژاد، کارشناس ومشاور تربیتی برگزار شد.

مشاور تربیتی در بیان وتعریف از دوره نوجوانی گفت: نوجوانی شامل سه بخش است : اوایل نوجوانی ( 11تا 14سالگی ) که تغییرات بلوغ سریع است ، اواسط نوجوانی (14تا17 سالگی ) تغییرات بلوغ کامل شده اند واواخر نوجوانی( 17تا20 سالگی)، ظاهری کاملا بزرگسال دارد وانتظار دارد نقش های کاملا بزرگسال را برعهده بگیرد.

افشاری نژاد درزمینه تغییرات دوره نوجوانی اظهار داشت: یکی از مهمترین راههای ارتباطی با نوجوان شناخت تغییرات این دوره است که این تغییرات شامل؛ تحولات جسمی،  روحی، عاطفی، روانی، رفتارهای متناقض، کسب هویت در نوجوانی، ترس‌های دوران نوجوانی، خیال پردازی، نپذیرفتن امرونهی، تغییرات شناختی و عقلانی ومشکلات دوران نوجوانی را تبیین نمود وتغییرات همگانی را شامل انزوا طلبی، خستگی و ملامت و بی‌حوصلگی، احساسات تند و بدخلقی، فقدان اعتماد به نفس وحیا وعفت ارتباطی بیان کرد.

کارشناس مشاوره  با پرداختن به عناصر ارتباط که شامل فرستنده، پیام و گیرنده می‌باشد، انواع ارتباط قدرت مدار، خود‌محور، منفی، منفعل ، مثبت  وموثر اشاره نمود و ویژگی‌های هر نوع را بیان کرد.

عضو انجمن تعلیم وتربیت حوزه علمیه قم در ارتباط  توجه به زبان بدن، گوش دادن فعال، حفظ آرامش واحترام به طرف مقابل، مهارت غلبه بر تعارض، شناسایی افکار تحریف شده، شفاف سازی کلام، بحث منصفانه، شیوه مناسب گفتگو به جای رفتار و برخی موارد دیگر را از اصول اساسی در برگزاری ارتباط و میزان اثر گذاری هر اصل معرفی کرد.

کارشناس کارگاه درادامه اصول برقراری ارتباط موثر با طلاب نوجوان را برشمرد وعلل شکست در برقراری ارتباط مربوط به تیپ شخصیتی، خانواده ، آموزشگاه واستاد دانست وسپس این علل را تبین نمود وگفت : شخصیت برون گرا وردون گرای فرد،  ویژ گی های منحصر به فرد دارد که در ارتباط گیری شخص با دیگران متفاوت است.

دکتر افشاری نژاد همچنین به طبقه بندی انواع دلبستگی دراین دوره اشاره کرد و تفاوت های دلبستگی ووابستگی را در 14محور بیان کرد.

ایشان درپایان  چگونگی ارتباط  و موانع ارتباطی استاد وشاگرد را مطرح  وسبک های ارتباطی درکلاس مستبدانه ، سهل گیرانه وتغافلی ومقتدرانه می باشد وبه بسط وتوضیح این سبک ها پرداخت ومنابعی رابرای مطالعه ازجمله : کتاب راهکارهای برقراری ارتباط موثر وبهبودی فردی ، مهارت های ارتباطی موثر، مراقبت ازنوجوان، والدین  و نوجوانان، راهنمای رفتار با نوجوانان و...معرفی کرد.