اردبیل برگزاری نشست علمی

اردبیل برگزاری نشست علمی در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)

شناسه خبر : 95353

1399/06/16

تعداد بازدید : 11

اردبیل برگزاری نشست علمی در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)
نشست علمی با مشارکت قرارگاه فاطمه الزهرا(س) توسط معاونت پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) برگزار شد.

به گزارش حکیمه نوری معاونت پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)، مدیریت و معاونت پژوهشی و تعدادی از اعضای هسته پژوهشی این مرکز با قرارگاه فاطمه الزهراء(س) به عنوان عضو شورای اندیشه ورزان به صورت ماهانه نشست برگزار می کنند که وظیفه این اعضا ارائه راهبرد و راهکار در جهت بهبود وضعیت جامعه در شرایط اضطراری است که در حال حاضر ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت بیماران کرونایی، ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه در ایام بیماری و ارائه برنامه هایی پساکرونایی از جمله آنهاست.

به گفته حکیمه نوری مسئولیت برگزاری این نشست بر عهده حوزه علمیه خواهران است و معاونت پژوهشی مرکز تخصصی به عنوان مسئول جلسه ایفای وظیفه می کند.