اردبیل طراحی بروشور

اردبیل طراحی بروشور در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)

شناسه خبر : 95351

1399/06/16

تعداد بازدید : 15

اردبیل طراحی بروشور در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص)
بروشور با عنوان« ضرورت حفظ سلامت معنوی در ایام بیماری» توسط هسته پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) تدوین شد.

حکیمه نوری معاونت پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) از طراحی بروشوری با عنوان«ضرورت حفظ سلامت معنوی در ایام بیماری» در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) خبر داد و گفت: این بروشور توسط هسته پژوهشی طلاب سطح سه با هدف ارائه راهکارهای عملی جهت حفظ سلامت معنوی در ایام بیماری کرونا طاحی شده است.