اردبیل برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه نویسی

اردبیل برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه نویسی در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم (ص)

شناسه خبر : 95349

1399/06/16

تعداد بازدید : 10

اردبیل برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه نویسی در مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم (ص)
معاون پژوهشی مرکز تخصصی از برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه نویسی در این مرکز آموزشی خبر داد.

حکیمه نوری معاونت پژوهشی مرکز تخصصی حضرت رسول اکرم(ص) از برگزاری جلسه کارگروه پایان نامه نویسی جهت بررسی طرح تفصیلی پایان نامه طلاب سطح 3  رشته تفسیر و علوم قرآن خبر داد و گفت: این جلسه با حضور اعضای کارگروه پایان نامه نویسی مدرسه متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد و طرح تفصیلی پایان نامه 5 نفر از طلاب این مرکز آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اعضای کارگروه مطابق دستورالعمل تدوین پایان نامه، طرح های تفصیلی دو نفر از طلاب را تأیید و طرح سه نفر را مشروط به تصحیح تصویب کردند.