مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ماهرخ کاظمی لامشکن

شناسه خبر : 95309

1399/06/15

تعداد بازدید : 12

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم  ماهرخ کاظمی لامشکن
ششصد و شصتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با مدرسه فاطمیه رودسر برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ماهرخ کاظمی لامشکن» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول عنوان « تترس (سپر انسانی) از منظر فقه امامیه و اهل سنت» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزچهارشنبه  مورخ 1399/06/05در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «ماهرخ کاظمی لامشکن»طلبه سطح سه رشته فقه و اصول  به صورت  ویدئو کنفرانس با مدرسه فاطمیه رودسر   با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «تترس (سپر انسانی) از منظر فقه امامیه و اهل سنت»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین رضا باقی زاده » ، و داوری « حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی فاضل» دفاع کردند وموفق به کسب امتیاز عالی  شدند.