مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم حبیبه نجفی

شناسه خبر : 95308

1399/06/15

تعداد بازدید : 14

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم  حبیبه نجفی
ششصد و پنجاه و نهمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « حبیبه نجفی» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن عنوان « آثار اجتماعی عفاف و حجاب از منظر قرآن و روایات» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزسه شنبه  مورخ 1399/06/04در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «حبیبه نجفی»طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن  به صورت  حضوری  با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «آثار اجتماعی عفاف و حجاب از منظر قرآن و روایات»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن حقانی » ، و داوری « سرکار خانم فاطمه قنبری» دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی  شدند.