مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم معصومه باغچیقی

شناسه خبر : 95307

1399/06/15

تعداد بازدید : 11

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم  معصومه باغچیقی
ششصد پنجاه و هشتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با مدرسه الزهرا گرگان و مدرسه حضرت حجت تهران به صورت سه نقطه برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « معصومه باغچیقی» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول عنوان « سلامت جسم و روح از منظر فقهی» در صورت انجام اصلاحات امتیاز خوب را به خود اختصاص داد.

روزسهشنبه  مورخ 1399/06/04در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «معصومه باغچیقی»طلبه سطح سه رشته فقه و اصول  به صورت ویدئو کنفرانس با  مدرسه الزهرا گرگان و مدرسه حضرت حجت تهران به صورت سه نقطه  با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «سلامت جسم و روح از منظر فقهی»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی» ، و داوری « حجت الاسلام و المسلمین رضا محققیان» دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز خوب  شدند.