مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم بی بی طیبه حاجی میرزایی

شناسه خبر : 95306

1399/06/15

تعداد بازدید : 9

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم  بی بی طیبه حاجی میرزایی
ششصد پنجاه و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با مرکز مدیریت استان یزد برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « بی بی طیبه حاجی میرزایی» از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی عنوان « مصادیق یادآوری مرگ و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات » در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزسه شنبه  مورخ 1399/06/04در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «بی بی طیبه حاجی میرزایی»طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی به صورت ویدئو کنفرانس با  مرکز مدیریت استان یزد با موفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «مصادیق یادآوری مرگ و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات »با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین حمید حمیدیان » ، و داوری « حجت الاسلام و المسلمین محمد باقریان خوزانی » دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی شدند.