انعکاس خبر انتصاب معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران

اردبیل انعکاس خبر انتصاب سرکار خانم متولیان به عنوان معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در کانال و گروه های مدارس استان

شناسه خبر : 95250

1399/06/12

تعداد بازدید : 957

اردبیل انعکاس خبر انتصاب سرکار خانم متولیان به عنوان معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در کانال و گروه های مدارس استان
زهرا بصیری معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران استان اردبیل از درج و انعکاس خبر انتصاب سرکار خانم متولیان به عنوان معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در کانال معاونت پژوهش استان و گروه های مدارس استان خبر داد.