سمنان بازدید یاست محترم دانشکده علوم قرآنی شاهرود به همراه اساتید این دانشکده از کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد س بسطام

شناسه خبر : 94447

1399/05/08

تعداد بازدید : 6

سمنان بازدید یاست محترم دانشکده علوم قرآنی شاهرود به همراه اساتید این دانشکده از کتابخانه مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد س بسطام
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 8/5/1399 ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی شاهرود به همراه اساتید این دانشکده از کتابخانه این مدرسه بازدید کردند .

 

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) در مورخ 8/5/1399 ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی شاهرود به همراه اساتید این دانشکده از کتابخانه این مدرسه بازدید کردند  . خانم شعبانی معاونت پژوهش این مدرسه اظهار داش که حاضرین بسیار مشتاق و علاقه مند بودند که دانشجویان این دانشکده از کتاب های این کتابخانه استفاده کنند .

اخبار مرتبط