هرمزگان- برگزاري نشست تخصصي با موضوع بررسي آموزه هاي امامان در طب اسلامي در فضاي مجازي- موسسه آموزش عالي فاطمه معصومه (س) بندرعباس

شناسه خبر : 94430

1399/05/09

تعداد بازدید : 17

هرمزگان- برگزاري نشست تخصصي  با موضوع بررسي آموزه هاي امامان در طب اسلامي در فضاي مجازي- موسسه آموزش عالي فاطمه معصومه (س) بندرعباس
معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از برگزاری نشست تخصصی با عنوان بررسي آموزه هاي امامان در طب اسلامي در فضای مجازی توسط سرکار خانم احترامي از دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) خبر داد.

 

 

معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از برگزاری نشست تخصصی با عنوان بررسي آموزه هاي امامان در طب اسلامي در فضای مجازی توسط سرکار خانم احترامي از دانش آموختگان مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) خبر داد.خانم احترامی در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از معاونت محترم این موسسه که چنین شرایطی را برای برگزار نشست فراهم نموده اند به بیان مطالبی از قبیل مفهوم طب اسلامی، طباطبت در اسلام، جایگاه طب در قوانین اسلام،انواع طب  و اقسام احادیث طبی پرداختند و نمونه هایی از احادیث طب در کتب را نیز بیان نمودند و در آخر به سوالات طلاب در این زمینه نیز پاسخ دادند. خانم صمدی هدف از برگزاری نشست را  آگاهی بخشیدن به طلاب در زمینه طب و آشنایی با نظر امامان در این زمینه بیان نمودند.

اخبار مرتبط