هرمزگان- تهيه بروشور تخصصي « مهمترين شبهات اعتقادي در زمينه كرونا» - موسسه آموزش عالي فاطمه معصومه (س) بندرعباس

شناسه خبر : 94425

1399/05/09

تعداد بازدید : 9

هرمزگان- تهيه بروشور تخصصي « مهمترين شبهات اعتقادي در زمينه كرونا» - موسسه آموزش عالي فاطمه معصومه (س) بندرعباس
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از تهیه بروشورپژوهشی - تخصصی « مهمترین شبهات اعتقادی در زمینه ویروس کرونا» توسط انجمن رشته کلام امامت این موسسه خبر داد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) از تهیه بروشورپژوهشی - تخصصی « مهمترین شبهات اعتقادی در زمینه ویروس کرونا» توسط انجمن رشته کلام امامت این موسسه خبر داد. خانم صمدی معاون پژوهش موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س)بیان نمودند با توجه به این که جامعه در شرایط گسترش بیماری کرونا قرار دارد، طلاب رشته کلام با گرایش امامت که انجمن پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) را تشکیل می دهند اقدام به تهیه بروشورپژوهشی- تخصصی با عنوان«مهمترین شبهات اعتقادی در زمینه ویروس کرونا» نموده و در فضای مجازی برای استفاده از طلاب منتشرنمودند. ایشان هدف از تهیه این بروشور را آگاهی بخشی درباره بیماری کرونا و پاسخ گویی به شبهات موجود درزمینه این بیماری بیان نمودند.

اخبار مرتبط