اردبیل اجرای برنامه های مهارت آموزی پژوهشگری در مدرسه الزهرا سلام الله علیها

شناسه خبر : 94360

1399/05/08

تعداد بازدید : 11

اردبیل اجرای برنامه های مهارت آموزی پژوهشگری در مدرسه الزهرا سلام الله علیها
به گزارش سارا ساویز برنامه های مهارت آموزی طرحنامه نویسی، منبع یابی ، نرم افزار های تحقیقاتی و نشست علمی با حضور اساتید در ضمن دروس آموزشی در طول نیم سال دوم 98 برگزار شد.