قزوين- هسته پژوهش- كارگاه لغت

شناسه خبر : 94115

1399/04/31

تعداد بازدید : 14

كارگاه لغت به صورت آنلاين در سامانه سيما توسط استاد آقاجاني از اعضاي هسته پژوهش موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر قزوين برگزار شد.

 

كارگاه لغت در موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر قزوين به صورت آنلاين در سامانه سيما توسط استاد آقاجاني برگزار شد. در اين كارگاه استاد آقاجاني مباحث مقدماتي آشنايي با لغت را تبيين كردند. ايشان مباحث لغت شناسي را به سه محور مباحث مقدماتي، آشنايي با معاجم و روش استخراج از معاجم تقسيم كردند. بحث تاريخچه علم لغت، ساختار علم لغت، بحث اشتقاق لغوي، اشتراك لفظي و معنوي، تضاد و ترادف و حقيقت و مجاز از جمله مباحث مطرح شده در جلسه اول بود كه استاد آقاجاني بدان پرداختند.

 

در جلسه آينده معرفي معاجم و روش استخراج لغات از معاجم بررسي خواهد شد.