معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا س گرگان خبرداد

گلستان- نشست علمی نقش ابتلاء به شدائد در تقویت روحانی انسان با تاکید بر آراء امام خمینی(رحمه الله علیه)

شناسه خبر : 93810

1399/04/12

تعداد بازدید : 17

گلستان- نشست علمی  نقش ابتلاء به شدائد در تقویت روحانی انسان با تاکید بر آراء امام خمینی(رحمه الله علیه)
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) گرگان، به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) جلسه هم اندیشی با عنوان" نقش ابتلاء به شدائد در تقویت روحانی انسان با تاکید بر آراء امام خمینی(رحمه الله علیه) "در تاریخ 12/3/1399 برگزار گردید.

در مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان مطرح شد:
به اعتقاد امام راحل، سِرّ عمده ابتلا مومنین به بلا و امتحان، محبت خدا است
کتابدار مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان: به اعتقاد امام راحل، سِرّ عمده ابتلا مومنین به بلا و امتحان، محبت خدا است که باعث ارتقاء، تکامل و تقرب آنان به حق خواهد شد.

 در ابتدای جلسه، خانم ربابه کابوسی ابتلا را به معنای گرفتار شدن، آزمودن و امتحان کردن دانست و گفت: براساس دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)هرچه از ناملایمات، شداید و امور مقابل آنها به بندگان می رسد اختبار و آزمون حق به شمار می آید.
وی با استناد به کلام حضرت امام(ره) بلا را معرفت بخش نامید و ادامه داد: نزول بلا برای کسی که صاحب تعقل است ادراک این امر است که هیچ پیشامدی پوچ و تهی از حقیقت و حکمت نخواهد بود، لذا هدفی برتر در پسِ جریانات عالم و در باطن نعمات و نقمات نهفته است.    
وی اضافه کرد: ابتلائات، جوهر واقعی هر فرد را آشکار می کند و هر کس براساس قابلیت های خویش راه تکامل را پیدا خواهد نمود، کسانی که شایستگی وصول به قرب حق را دارند بدین وسیله ارتقا می یابند ولی کسانی که قابلیت این قرب را دارا نیستند، مسیر ضلالت را خواهند پیمود لذا ابتلائات امتیاز دهنده افراد و جداسازنده آنان براساس قابلیت آنان بشمار می رود.
مبلغ این مدرسه در پایان تصریح کرد: ناامیدی، عصیان و نیز صبرو پایداری از عکس العملچ افراد در برخورد با ابتلائات است، امام خمینی(رحمه الله علیه) ضمن تاکید بر صبر در ابتلائات، توصیه داشتند که در پیشامدهای ناگوار، مَشقّات عبادات و نیز تلخی ترک لذات نفسانیه، صبر کنند.   
خانم مریم علیجانی کارشناس پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان در ادامه با استناد به روایتی از امام علی(ع)، بلا را برای ستمگران تادیب، برای مومنان امتحان و برای پیامبران مقام و درجه دانست و افزود: ابتلا برای ستمگران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) یا برای تادیب و سازندگی روحی و یا جبران گناهان و موجب ایمنی از عذاب اخروی است.   
وی گفت: از نظر حضرت امام(رحمه الله علیه)، امتحان امتیاز واقعی بشر از یکدیگر است نه علم به آن، بدین معنا که با امتحان مومنین به کمال و ترقی روحی می رسند و اشقیا در گناه غرق خواهند شد، به اعتقاد امام راحل، سِرّ عمده ابتلا مومنین به بلا و امتحان، محبت خدا است که باعث ارتقاء، تکامل و تقرب آنان به حق خواهد شد.
خانم زهره میراحمدی کاربر مجموعه حوزوی الزهرا(س) نیز پرهیز از دنیا و قرار گرفتن در مسیر کمال را از فلسفه های ابتلا به بلا ذکر کرد و گفت: ابتلا به شداید و ناملایمات در صورتی سازنده و مثبت خواهد بود که در مواجهه با آن بهترین عملکرد اتخاذ شود، مواجهه درست با شداید، مربی انسان و موجب ارتقای درجات معنوی می گردد.
وی در بیان این مطلب که بلا چگونه موجب کمال خواهد شد اضافه کرد: با بلا محبت انسان به دنیا کم می شود، هرگاه  محبت به دنیا کم شود، محبت به خدا بیشتر شده و موجب کمال انسان خواهد شد.
خانم مریم میرکریمی در ادامه این جلسه، خطاب به حاضرین با تاکید بر مطالعه کتاب اربعین حدیث امام خمینی(ره) و توجه و تمرکز بر آن بیان کرد: زندگی دنیا بدون بلا و آزمایش نیست چراکه اگر نباشد هدف خلقت لغو و بیهوده می شود.
وی با اشاره به اینکه هر نوع حرکت انسان در دنیا نوعی بلا و آزمایش و وسیله ای برای قرب یا عدم قرب به خداست افزود: بلا هم در نعمت و هم در نقمت و سختی هاست، در رابطه با انسان مومن بلاها گاهی باعث مغفرت می شود و گاهی موجب ارتقاء درجه و کمال ولی در مورد انبیای الهی و انسانهای معصوم، تنها موجب کمال آنان خواهد شد.
مدیر مجموعه حوزوی الزهرا(س) گرگان گفت: گاهی بلاها متناسب با عملکرد انسان است که باید سبک زندگی را تغییرداده و براساس عقلانیت زندگی شود ولی گاهی بلاها از ناحیه خداوند است همچون از دست دادن پدر یا مادر و..که در این موارد باید نگرش و بینش انسان عوض شود و با توجه و رعایت به این اصل است که بلا و شدائد موجب تقویت روحی انسان خواهد شد.
در پایان خانم لادن یونسی کارشناس آموزش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان به عنوان دبیر این نشست به جمع بندی مطالب پرداخت و اظهار کرد: بلا و مشکلاتی که از راه نعمات یا نقمات بر انسان عارض می شود امتحان و آزمایشی است که یا باعث قرب و رشد انسان و به عبارتی موجب صعود و یا عامل سقوط او خواهد شد.


بلا و مشکلاتی که از راه نعمات یا نقمات بر انسان عارض می شود امتحان و آزمایشی است که یا باعث قرب و رشد انسان و به عبارتی موجب صعود و یا عامل سقوط او خواهد شد.

اخبار مرتبط