برگزاری نشست علمی پژوهشی

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان تعقل و ایمان از دیدگاه امام رضا(علیه السلام)

شناسه خبر : 93530

1399/04/16

تعداد بازدید : 23

گلستان برگزاری نشست علمی پژوهشی با عنوان تعقل و ایمان از دیدگاه امام رضا(علیه السلام)
نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س)گرگان برگزار گردید.

در مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهرا(سلام الله علیها) گرگان مطرح شد:
عقل زیربنای همه پیشرفت ها در زندگی است.
آقای دکتر حکیمی: عقل زیربنای همه پیشرفت ها در زندگی است چنانچه به تعبیرامام کاظم(علیه السلام) "عقل حجت ظاهری است".
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) گرگان، آقای دکتر محمد حکیمی در نشست علمی پژوهشی با عنوان" تعقل و ایمان از دیدگاه امام رضا(علیه السلام) که در تاریخ14/4/99 بمناسبت دهه کرامت برگزار شد با استناد به روایتی از امام صادق(علیه السلام) عقل را حجت خدا بر مردم دانست.
 وی در ادامه شرح روایت، با اشاره به نقش عقل افزود: عقل تصدیق و تکذیب سخنانی که به خدا نسبت داده می شود را برعهده دارد بدین معنا که سخنان درست را تصدیق و سخنان نادرست و دروغ را تکذیب می کند.
استاد حوزه، عقل را بزرگترین نعمت خداوند دانست وگفت: انسان به واسطه عقل می تواند صفات خداوند را چه صفات و افعالی را که می توان به خدا نسبت داد چه صفات و افعالی را که نمی توان به خدا نسبت داد را شناخته و تشخیص دهد.
حکیمی عنوان کرد: عقل حقایق و معارف دنیایی و حقیقی زیادی را به انسان می فهماند و در دو قلمروِ عقلانیت نظری و عقلانیت عملی فعالیت می کند.
استاد دانشگاه در بحث از عقلانیت نظری خاطر نشان کرد: عقل در امور نظری، کاشف گزاره های ناظر به واقع است بدین معنا که آنچه در عالم واقع وجود دارد را کشف می کند و در امور عملی، کاشف گزاره های ناظر به ارزش است یعنی گزاره هایی که خوب و بد را می فهمد را کشف می کند.
وی حقایق دینی را در دو قلمرو عقل نظری و عملی دانست و با استناد به آیه 85 از سوره مبارکه اسرا خاطر نشان کرد: عقل انسان محدود است بدین معنا که عقل، گزاره های دینی را که خردگریز است همچون ذات خداوند را درک نمی کند اما گزاره های خردپذیر همچون توحید، نبوت، عدل و ...را درک می کند.
حکیمی اسلام را دین تعقل معرفی کرد و با تاکید  بر تعقل و اندیشیدن افزود: براساس آیه 100 از سوره مبارکه یونس" کسانی که عقل خود را به کار نمی اندازند، خداوند برای آنان پلیدی و پستی قرار می دهد" همچنین از امام رضا(علیه السلام) آمده است که می فرماید: "حقیقت عبادت در کثرت نماز و روزه نیست بلکه به تعقل، تدبر و تفکر در امر خدا است.
محقق و پژوهشگر گلستانی عنوان کرد: شیعیان به برکت اهل بیت(علیهم السلام) عقل گرا هستند، قرآن کریم بیش از 500 بار از علم و تعقل دفاع کرده است.  
وی تصریح کرد: نقش عقل رشد و ترقی دادن است، برای پیشرفت زندگی و فرهنگ مردم، باید عقل مردم رشد پیدا کند، ترقی در همه زمینه ها منوط به رشد عقل است.
حکیمی در پایان تصریح کرد: عقل زیربنای همه پیشرفت ها در زندگی است چنانچه به تعبیرامام کاظم(علیه السلام) "عقل حجت ظاهری است".


 

اخبار مرتبط