معاون پژوهش مدرسه علمیه الرهرا س گرگان خبر داد

گلستان- کارگاه پژوهش های میدانی

شناسه خبر : 93480

1399/03/15

تعداد بازدید : 16

گلستان- کارگاه پژوهش های میدانی
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهرا سلام الله علیها گرگان کارگاه پژوهشی «چگونگی تنظیم مقالات رشد» در تاریخ 19/3/99در این مدرسه برگزار گردید.

 

در این کارگاه که به صورت برخط انجام گردید آقای دکتر حسینعلی سرگزی به آموزش چگونگی تنظیم مقالات رشد پرداخت و به نکات مهمی در این موضوع اشاره نمود. سرفصل‌های آموزشی ایراد شده در این کارگاه عبارتنداز:

چکیده

مقدمه

فهرست منابع

ارجاع دهی

شیوائی و رسایی متن

رعایت آیین نگارش

سازماندهی تحقیق بر اساس آنچه در روش پیمایشی است

اصل بی طرفی

 تبیین و تحدید مسئله تحقیق

روزآمدی موضوع

رجوع به منابع مرجع

مرور روشمند روش تحقیق و پیشینه تحقیق

چارچوب نظری  

 تنظیم دقیق فرضیه‌ها

تعیین جامعه آماری و ابزار پژوهش

تناسب روش تحقیق با موضوع    

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها

 استفاده از منابع معتبر 

پردازش محتوا به وسیله نویسندگان  

 نتیجه‌گیری و میزان دستیابی به اهداف

 نوآوری در تحقیق