معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س بندر ترکمن خبر داد

گلستان- نشست پژوهشی ویروس کرونا و ارتباط آن با علائم آخر الزمان و ظهور

شناسه خبر : 93479

1399/04/15

تعداد بازدید : 22

گلستان- نشست پژوهشی ویروس کرونا و ارتباط آن با علائم آخر الزمان و ظهور
با انتشار ویروس منحوس کرونا و تعطیلی اماکن آموزشی از جمله حوزه های علمیه خواهران ،مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله )بندرترکمن مورخه 8/4/99 اقدام به برگزاری نشست پژوهشی با عنوان «ویروس کرونا و ارتباط آن با علائم آخر الزمان و ظهور » باحضور کارشناس محترمه خانم مریم لشکری نامقی مدرس مدرسه مقدسه ازطریق سامانه سیما نموده است .

 

خداوند در سوره بقره آیه 155 می فرماید:

« وَلَنَبلُوَنَّکم بِشیءٍ مِنَ الخَوفِ و الجُوعِ و نقصٍ مِنَ الاموالِ و الانفُس و الثَّمراتِ بَشّرِالصابرین »

خداوند می فرماید ماآزمایش می کنیم البته شمارا به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان درمحصول می آزماییم و شکیبایان رابشارت ده که این هااز اجرو پاداش بهره مند خواهندشد .

بحث مرتبط با ویروس کرونا و علائم آخر الزمان است .باانتشار ویروس منحوس کرونا ،سوالی مطرح شد که آیا ویروس کرونا از علائم آخرالزمان است ؟ برای پاسخگویی به این سوال باید بدانیم آخر الزمان  به چه مقطعی از زمان گفته می شود؟اگر زمان را به ابتدا و انتها تقسیم کنیم قسمت انتهایی زمان را ،آخرالزمان می گویند. آخرالزمان درواقع مقطعی از زمان است که تغییر ازیک دوره به دوره ی جدید را به همراه دارد یابه عبارتی انتهای دوره دنیا .دورانی که اتفاقاتی عظیم درآن رخ خواهدداد وحتی برخی روایات نیزبه آن اشاره کرده اند از جمله بشارت به ظهور منجی که ظلم وجور را از زمین برخواهد چیدو آن را پر از عدل و داد می کند ؛«الذی یملا الارض عدلاً و قسطا کما ملئت ظلما و جوراً»وقتی اکثر علاماتی که فرمودند عملی شود آن آخرالزمان است .

این مساله آخر الزمانی و بحث ظهورمنجی مختص شیعه نیست ،بلکه اهل سنت و مسیحیت و یهود نیز قائل به آن هستند منتهی دراین مساله  تفاوت هایی دارند. گروهی اهل سنت قائل به تولد هستند و گروهی قائل به تولد منجی عقیده ندارندو معتقدند بعدا متولد خواهدشد. و مسیحیان درانتظار فرود آمدن حضرت عیسی (ع) هستند که به آسمان رفته و منتظر هستند دوباره برگرددو جهانی را آبادکند، دجّال رابکشد و جهان راازآرامش و عدالت پر نماید. یهودیان نیزمنتظر منجی هستند که اورامسیحا می نامند  یعنی شخصیت بزرگ و موعود و نجات دهنده ای که یهودیان رانجات خواهد داد و منتهی این مسیحا  غیر از حضرت عیسی (ع) دردین مسیح است . زیرا آن ها  اصولا ً حضرت عیسی راقبول ندارند حتی اورا شیاد و دروغگو می خوانند واین یکی از ادله ی دشمنی بین مسیحیان و یهودیان درطول تاریخ است.

امابحث ویروس منحوس کرونا و ارتباط آن باعالم آخرالزمان از کجاشکل گرفته است ؟

 

بیشتر بحث کرونا و  ارتباط آن  با عالم آخرالزمان راونجلیست های آمریکایی مطرح  کرده ند، گرچه در تاریخ  دوهزار ساله مسیحیت عقاید مشابه ی وجودداشته است ؛ اما در حال حاضر این پدیده ای آمریکایی بوده که براساس تفسیری که از فهم تحت اللفظی متون مقدسشان برداشت شده آن را مطرح می کنند . ونجلیست های آمریکایی قائل به این هستند که شرایط راباید برای ظهور آماده کرد ؛ چیزی شبیه تفکر حجتیه درمیان مسلمانان است .

موضوع آخر الزمان درکتاب مکاشفات یوحنا و دوکتاب دانیال و اشعیا در عهد قدیم آمده که در اعتبار این استنادات بحث است وحتی دربرخی منابع بحثی در استنادات نیست منتهی  عمیقاً رمز گونه بوده و نیاز به تسلط علمی بر ادبیات آن زمان دارد .

بنابراین درروایات اسلامی نشانه ها و فتنه هایی درآخر الزمان نقل کرده اند .اما باید دقت کنیم اصل مسأله تطبیق ومصداق شناسی روایات براساس اصولی باید صورت گیرد .توجه به منبع مطلب و حدیث ؛آیا منبع اعتباردارد ؟آیا بعد از اعتبار منبع محتوا صریح و بدون ابهام است؟

بطورمثال دربرخی روایات آمده است که نزدیک ظهور درسوریه جنگ می شود این مفهوم عامی است آیا می شود هر بار که جنگ شد بگوئیم درآستانه ظهور هستیم ؟ این اشتباه و ضربه زننده است. دقت کنیم کلام معصوم ابهام ندارد بلکه قرائن این سخن اکنون نیست نمی توانیم مفهوم دقیق آن را درک کنیم .در تطبیق حوادث با روایات آسیب های وجودداردیکی از آسیب های عبارتنداز : تغییر دادن معنای حدیث است

مثلا درروایات داریم ازعلائم آخرالزمان این است که  جوانی از بنی هاشم قیام خواهد کرد برخی افراد خواستند خراسانی رابا رهبر تطبیق دهند ودرروایت لفظ جوان آمده است وآنهااین لفظ جوان رابه معنای جوانی از جهت روحی و قلبی معنا کردند. این نمونه ای از  تحریف و برداشت غلط ازروایات است نباید معنای مورد نظر رابرروایات با تصرف کردن درظاهر حدیث تحمیل کرد.

همچنین برخی نشانه های دیگر ازقبیل : ناراضی بودن والدین از فرزندان ،موردعاق والدین قرارگرفتن فرزندان ، افزایش طلاق ، فتنه ها درخانه ها ، تضییع نماز ، پیروی از شهوات ، تمایل به هواپرستی، گرامی داشتن ثروتمندان ، کمی باران ، شبیه شدن مردان به زنان  درروایات مطرح شده است . که درتطبیق آن هابا علائم آخرالزمان بایددقت و تامل نمود.

 

 

 

علائم  ظهور امام عصر (عج ) رابه 2گونه تقسیم نموده اند.  

دسته اول علامات حتمی است از جمله  خروج سفیانی که گویا باظهور امام 9 ماه فاصله دارد(کمتر از یک سال)-خروج یمانی قتل نفس زکیه که اتصال به ظهور دارد صیحه آسمانی که گویا 3ماه قبل از ظهور اتفاق خواهد  افتاد (کمتر از نیم سال ) و دسته دوم علامات غیر حتمی که شاید به وقوع آن ها امام (عج)ظهور کندو شاید اتفاق نیفتد و امام ظهور (عج)کند به همین جهت غیر حتمی گفته می شود .

علائم ظهور متصل به خود ظهور نیستند؛ ممکن است جلوتر علائم اتفاق بیفتد و ظهور سال ها طول بکشد .به عنوان مثال : سقوط حکومت عباسی از علائم ظهور است که درسال 656 ه . اتفاق افتاد در حالی که هنوز ظهور رخ نداده است .

 

حوادث مرتبط باقبل از ظهور امام (عج):

بهم ریختگی ها و آشفتگی ها در حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و.....که همه این ها ارتباطی با حاکمیت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) ندارد. این ها مربوط به حاکمیت ظالمین است . هرروز ماشاهد جرم و جنایات مستکبران درعالم هستیم . ممکن است قسمتی از بلاها به معصیت خودمان برگرددمثلا سکوت در حاکمیت ظالم یا انتخاب اشتباه مردم باشدو گاهی زمینه ای است برای مضطر شدن مردم تاضرورت ولی خدارا بفهمند.برخی

بنابراین نمی توانیم بگوییم ویروس منحوس کرونا از علائم ظهور به طورقطعی هست. تشدید سختی ها و بیماری ها از گر فتاری های از جمله گرفتاری های  عام آخر الزمان است نه علامت ظهور. چون فاصله زمانی گرفتاری های آخرالزمان تا ظهور معلوم و مشخص نیست.

انتشار ویروس کرونایک سری سوالاتی مطرح شد مثلا این ویروس  منجر به تعطیلی بسیاری از اماکن ازقبیل حرم ها شد منتهی تعطیلی حرم دال بر ضعف اعتقادی یا مذهبی تنها نیست تااینکه کسی  بگویدمگر حرم محل امن نیست؟ آیا تعطیلی خانه خدااز علائم ظهور است ؟ روایت داریم تعطیلی حج باعث می شود خدا به افراد امان ندهد .کشتار در حج قبل از ظهور که برخی تطبیق به فاجعه منا کردند، اما این ها احتمالات است ودلالتی بر علائم ظهور ندارد . گاهی برای مسائل بهداشتی حرم ها و خانه خدا بسته می شود ممکن است براثر معصیت و کوتاهی ما باشد گاهی براثر خیانت خائنین است . بایددقت نمود که همه این ها امتحان و سنت الهی است ، درست است حرم بسته شداماراه ارتباط با امام بسته نشده است ،راه شفاعت بسته نشده است، منتهی راه دعا بسته نشده است درواقع دعا منشاامیدواری و نشاط است.

باانتشار ویروس تالیف قلوب اتفاق افتاد وبیشتربه هم نزدیک شدندو بیشتر به همدیگر کمک می کند هر چیزی که هست امتحان است ؛این هااز سنت های جاری خداوند است که خداوندهمیشه بندگان خودراباآن امتحان می کرده است گاهی امتی به طور کامل ساقط می شده است نمونه های آن رادرتاریخ داشتیم مثلا طوفان نوح و بلاهای قلبی از سنت های جاری خداوند است .که گاهی زمینه رشد انسان ها رافراهم می کند البته برای رفع آن سفارش به  دعا، نماز جعفر طیار ، قرآن خواندن ، دعای هفتم صحیفه سجادیه وتفکر شده است تا جبران مافات وبخشیدن وتوبه شود.

دربرخی روایات آمده است شهرقم محل امن و پناهگاه شیعیان است که البته برخی این رامحدودبه دوره بنی عباس می دانندامادرکتاب تاظهورجلد2نجم الدین طبسی آمده است که منحصربه زمان بنی عباس نیست ودرابتدای انتشارویروس کروناموردهجمه قرارگرفت و این نشان دهنده مهدتمدن و پایگاه فرهنگسازی و زمینه سازی ظهور خواهدبود.

مساله قائل به آخر الزمانی و ظهور منجی فقط برای تشیع نیست بلکه جهانی است.خداوند متعال به وسیله این ویروس که ساخته بشری یا یک مساله طبیعی باشد خداوند می خواهد بشررا بواسطه کرونا به اضطرارو استیصال برساند  .استیصال، فردرابه معنویت و فطرت نزدیک می کند تابه دنبال منجی موعود باشد ًنیاز به ولی رااحساس خواهدکرد .درواقع زمین بدون خلیفه بدون ولی بدون حجت خدا نمی شود گر فتاری ها خواهد آمد تا افراد بفهمند یا به مضطر خواهند افتاد یا مضطر شان کنند و ازخدا خواهان ولی خواهندشد این گرفتاری ها برای امتحان و آزمایش و درست و اصلاح شدن است والااگر انسان ها به اضطرار نیفتند این گرفتاری ها بیشتر خواهد شد . جمله ای است که آن را نسبت به جرج جرداق مسیحی داده اند که دنیا یک علی دیگر می خواهد .درشعری که برامام زمان (عج) نسبت داده شده است (یادم زوفای الشجع الناس آید.وزچشم ترم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری. هیهات برادری چوعباس آید)که منظور ازحسین دیگری ،منظور امام زمان (عج) است.

اگراز زمان خلقت تاظهوررابه 5مرحله تقسیم نماییم ؛مرحله اول از حضرت آدم تازمان حضرت نوح (ع) است که دراین دوره دعوت به فطرت می کردند ، شریعتی نبوده و درواقع به داشت های درونی دعوت می کردند. مرحله دوم از زمان حضرت نوح (ع) تاروز غدیر که دراین دوره بعثت انبیا ءتا اولین روز از امامت ائمه اطهار (ع)است که بایدها و نبایدهادرقالب شریعت دراین دوره تمامابیان  شدند

مرحله سوم از روز غدیر تازمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)است همانطورکه درروز غدیر بیان شد که ازامتیازات وجودنازنین امام علی (ع) «الیوم اکملت لکم دینکم ....» اتفاق افتاد واحکام شریعت باعقل دراین دوره یکپارچه شده اما رفتار بدمردم با حجت های  خدا باعث شد ولی آخر ذخیره شود و درپرده غیبت قرار گیرد.

مرحله چهارم :غیبت اتفاق افتاد و غرور یاتوهم علمی جامعه رافراگرفت تجربه گرایی اتفاق افتاد و جوامع بخاطر دانسته های خود  دچارغرورشدند دراینجا باانتشار ویروس فهمیدندکه ازعهده حتی یک ویروس کوچک هم برنمی آیند .درست شبیه ماجرای نمرود که وقتی نمرودادعای خدایی کرد خداوند اوراباضعیف ترین موجوداز پادرآورد .درجمع مطالب بایدبیان کردخداوندزمینه هارابه گونه ای چیده است تادست انسان رابگیرد و دردست امام زمان قراردهدتاانسان به سعادت برسد  وبا گرفتاری ها انسان هابفهمد و اگر نفهمیدند خداوند از درلطف این  استیصال رابه وجودخواهدآورد؛تاضرورت ولی خداراانسانهااحساس نمایندو از خدابخواهند تافرج رابرسانندبه قول رهبرمعظم انقلاب (حفظه الله)ناخدای کشتی ایران حضرت هستندتاافرادی که به این کشتی پناه بردندرابه سلامت به مقصدبرساندان شاالله .