مازندران- تهیه و انتشار جزوه فیش نویسی در پژوهش توسط اعضای انجمن پژوهشی در مرکز تخصصی زینب کبری(س)تنکابن

شناسه خبر : 93477

1399/04/15

تعداد بازدید : 20

اعضای انجمن پژوهشی حضرت زینب(سلام الله علیها) تنکابن، اقدام به تهيه و انتشار جزوه فیش نویسی در پژوهش نمودند.

اعضای انجمن پژوهشی حضرت زینب(سلام الله علیها) تنکابن، اقدام به تهيه و انتشار جزوه فیش نویسی در پژوهش نمودند. نمونه ای از مطالب جزوه: اهمیت فیش برداری، شیوه های فیش برداری، مراحل فیش برداری و نمونه هایی از فیشهای کاغذی می باشد.