قزوين- انجمن پژوهش- كارگاه مساله يابي

شناسه خبر : 93462

1399/04/14

تعداد بازدید : 31

كارگاه مساله يابي موضوع شناسي ويژه طلاب گروه تفسير در موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر قزوين به صورت حضوري برگزار شد.

كارگاه مساله يابي موضوع شناسي ويژه طلاب گروه تفسير در موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر قزوين به صورت حضوري برگزار شد. در اين كارگاه استاد نعمتي طلاب را روال تدوين پايان نامه، شيوه موضوع يابي، مساله شناسي، شيوه پژوهش در قرآن، روال تدوين طرح آشنا نمودند. در اين كارگاه موضوعات پيشنهادي طلاب نيز مورد بررسي قرار گرفت و طلاب جهت ارائه طرح اجمالي آماده شدند.