مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حیدری

شناسه خبر : 93346

1399/04/10

تعداد بازدید : 2

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حیدری
ششصد و بیست و دومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ربابه حیدری » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « نقش اعتقادات و اعمال در مواقف قیامت با تأکید بر تفسیر المیزان و تفسیر کبیر» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزدوشنبه مورخ 1399/03/12 در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «ربابه حیدری »طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنیبه صورت حضوری  باموفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «نقش اعتقادات و اعمال در مواقف قیامت با تأکید بر تفسیر المیزان و تفسیر کبیر»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین محمد شب دینی پاشاکی» ، و داوری «حجت الاسلام و المسلمین محمد باقریان خوزانی»  دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی  شدند.