مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حسینی خبیصی زاده

شناسه خبر : 93345

1399/04/10

تعداد بازدید : 2

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم ربابه حسینی خبیصی زاده
ششصد و بیست و یکمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان کرمان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « ربابه حسینی خبیصی زاده » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « بررسی عوامل انحطاط قوم نوح از دیدگاه قرآن» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزدوشنبه مورخ 1399/03/12 در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «ربابه حسینی خبیصی زاده »طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنیبه صورت ویدئو کنفرانس با استان کرمان   باموفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «بررسی عوامل انحطاط قوم نوح از دیدگاه قرآن»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین محمد شب دینی پاشاکی» ، و داوری «حجت الاسلام و المسلمین مهدی اسماعیلی»  دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی  شدند.