نشست پژوهشی:

یزد- برگزاری نشست پژوهشی در مؤسسه حضرت زهرا میبدس

شناسه خبر : 93344

1399/04/10

تعداد بازدید : 23

یزد- برگزاری نشست پژوهشی در مؤسسه حضرت زهرا میبدس
معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت زهرا سلام الله علیها میبد از برگزاری نشست پژوهشی با عنوان اخلاق حرفه‌ای: تعریف، جایگاه، روش، مسائل، کارکرد و مبانی با حضور حجت الاسلام آل بویه خبر داد.

به گزارش معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حضرت زهرا سلام الله علیها، مباحث مطرح شده در این نشست به شرح ذیل بود:

فلسفه اخلاق فعالیتی عقلانی در باره اخلاق است و دو شاخه دارد: 1. فرا اخلاق؛ 2. اخلاق هنجاری. فیلسوف اخلاق در فرااخلاق به مباحث معناشناختی، هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی اخلاق می‌پردازد و در اخلاق هنجاری در پی به دست آوردن ملاک و معیار ارزش اخلاقی و پیاده کردن آن در موارد خاص و  جزیی است که از بخش اول به اخلاق هنجاری نظری تعبیر می‌شود و از بخش دوم به اخلاق کاربردی یا عملی. چند بحث در اخلاق کاربردی مطرح است: 1. تعریف اخلاق حرفه‌ای چیست و چه تفاوتی با اخلاق نظری و اخلاق کاربردی دارد؛ 2. جایگاه اخلاق حرفه‌ای کجاست، آیا زیر مجموعه فلسفه اخلاق است و یا در عرض فلسفه اخلاق. 3. با چه روشی به حل مسائل اخلاق حرفه‌ای پرداخته می‌شود، آیا تنها بر اساس نظریه اخلاقی باید در اخلاق حرفه‌ای حکم کرد و یا بدون نظریه نیز می‌توان به آن پرداخت‌‌‌‌؛ 4. قلمرو مسائل اخلاق حرفه‌ای چیست و چه تفاوتی با احکام فقهی مشترک دارد؛ 5. کارکرد اخلاق حرفه‌ای چیست و چه نقشی در زندگی آدمی ایفا می‌کند؛ 6. اخلاق حرفه‌ای بر چه مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی‌ای مبتنی است که ممکن است موجب تفاوت حکم اخلاقی یا .... شود. بحث پنجم و ششم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و معمولاً کمتر بدان‌ها توجه و پرداخته می‌شود. تفاوت جدی میان فیلسوفان اخلاق مسلمان و غربی یکی در کارکرد اخلاق حرفه‌ای و نقش آن در زندگی آدمی و عالم هستی است (چرا اخلاقی زیست کنیم؟) و تفاوت دیگر در مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی اخلاق است که می‌تواند علاوه بر اینکه موجب تفاوت حکم اخلاقی شود، در هدف، انگیزش و نحوه کارکرد اخلاق نیز تأثیر داشته باشد.