مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سطح سه

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه چنگایی

شناسه خبر : 93343

1399/04/10

تعداد بازدید : 5

مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فهیمه چنگایی
ششصد و بیستمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان لرستان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فهیمه چنگایی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان « بررسی تطبیقی حجاب و عفاف در ادیان ابراهیمی و قران کریم» در صورت انجام اصلاحات امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.

روزیکشنبه مورخ 1399/03/11 در محل معاونت پژوهش مرکز آموزش های غیرحضوری  جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم   «فهیمه چنگایی »طلبه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنیبه صورت ویدئو کنفرانس با استان لرستان  باموفقیت برگزار شد. طلبه گرامی در این جلسه از پایان نامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی حجاب و عفاف در ادیان ابراهیمی و قران کریم»با  راهنمایی «حجت الاسلام و المسلمین جعفر بچاری« ، و داوری »حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مصطفی پور»  دفاع کردند ودر صورت انجام اصلاحات موفق به کسب امتیاز عالی  شدند.