استاد حوزه:

یزد-ویروس کرونا تلنگری برای اثبات ضعف بشر

شناسه خبر : 93297

1399/04/09

تعداد بازدید : 3

یزد-ویروس کرونا تلنگری برای اثبات ضعف بشر
آقای خدادای استاد حوزه پیشرفت علم و تکنولوژی را همواره ناقص و نیازمند عنایت خداوند باری تعالی دانست و گفت: با شیوع ویروس کوید 19 بشر در این ایام بیشتر به ضعف خود پی برده است.

به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها، نشست پژوهشی با عنوان ناتوانی و ضعف بشر در مواجهه با بلایا به صورت مجازی و از بستر سامانه سیما در کوثر نت برگزار شد.

 وی با آوردن مثال نمرودگفت: غرور در مقابل باریتعالی، همیشه با شکست روبرو می‌شود و

بشر با همه ادعاها و دستاوردها و زحمات علمی مختلف، توسط ویروسی میکروسکوپی زمینگیر شده  و با تمام صنعت و دانش و توانایی اش به زانو درآمده است.

ایشان در بیان نقش دعا و توکل افزود: توکل به خدا میزان پریشانی و اضطراب انسان را کاهش می‌دهد و دعا و تقرب به باری تعالی در کنار رعایت موارد بهداشتی بهترین راه برای گذر از این روزها است.

وی در ارتباط با نقش بلایا خاطر نشان کرد: بحث امتحانات الهی و بلایای که در عالم مشاهده می‌کنیم یک قاعده عام است که هر کس بخواهد به ترقی و رشد و تکامل برسد باید مورد امتحان قرار گیرد و خودش را در معرض امتحانات قرار دهد تا زمینه رشد او فراهم شود. همچنین بلا هرگز به معنای نزول و رسیدن شی خارجی نیست که سبب گرفتاری و امتحان می شود بلکه گاهی مواقع ثروت، ریاست و مسئولیت، چهره و صدا، فرزند و همسر و... نیز می تواند یک نوع امتحان الهی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۶۸ سوره اعراف بیان کرد: بسیاری از امتحانات الهی به وسیله نعمت ها هستند و هیچ کس از معرض امتحان مستثنی نیست و در آیه ۲ و ۳ سوره عنکبوت آمده است آیا مردم گمان می‌کنند پس از اینکه می‌گویند ما مومن هستیم رها می شوند و امتحان نمی شوند ما قبل از شما را امتحان کرده ایم و پس از شما را هم امتحان میکنیم این بلایا از ملائکه تا مردم عادی را شامل می شود ملائکه در ماجرای خلقت حضرت آدم امتحان شدند که جزء ابلیس همه آنها سربلند بیرون آمدند.

وی در ادامه گفت: برای مواجهه با بلایا از باب مادی و معنوی باید در کنار هم باشند که اگر هر کدام از آنها به تنهایی باشد به نتیجه نمی‌رسد.

خدادای بابیان عوامل ماوراءالطبیعیه گفت: دانشمندان غربی که ممکن است اعتقادی به خداوند و ماوراءالطبیعه نداشته باشند می‌گویند ۹۶ درصد جهان نامرئی هست و ما تا کنون به وجود4درصد آن علم پیدا کرده ایم و قطعاً در عالم اموری وجود دارد که ما نمی توانیم به آن پی ببریم و باید با اسباب معنوی به این مسیر که قرآن و اهل بیت به ما فرمودند تمسک ببریم و چه بسا همین عناصر نامرئی در کلام بزرگان بیان شده است.

خدادادی گفت:خداوند انسان را آزاد آفرید و تمامی صفات خداوند در آفرینش جهان به سمت قرار دادن اراده او در طول اراده تکوینی خداوند قرار دارد و در قرآن کریم ذکر شده اند،اما به هر حال این جهان مبتنی بر قوانین و سنن ثابت است زیرا خداوند متعال اینگونه خواسته است و در کتاب الهی نیز این مسئله بیان شده است.

استاد حوزه با بیان بحث دعا گفت: دعا باید با وضعیت سرمایه‌گذاری بشری در این علوم مطابقت داشته باشد و سوای از این علوم در جامعه مومن و یا غیر مومن باشد و بر اساس منطق دینی دعا بدون استناد به علت های طبیعی و پیشگیرانه، دعای غیر مستجاب است.

وی گفت:چالش کاذب و جدال علم و دین در این معرکه در عصری که مقهور توسعه علمی و فناورانه مغرب‌زمین است و ما در زمانه ای هستیم که کمال انگاری در تکیه به علوم و فناوری به چشم می خورد و نگاه توحیدی آن به خداوند تقلیل یافته است، اما اکنون بحث ناکارآمدی مطلق علم نیست، نمی‌گویم توصیه های پزشکی را کنار بگذارید، بلکه دین، ما را ملزم به رعایت این قوانین کرده است و بحث بر سر شکست باور کمال انگاری علم قرن مدرن و حاکم دانستن آن بر همه چیز است و خدا را جای این علل مجهول می‌نشاند.

وی در ادامه مطلب گفت :امروز انسان عالم، همه چیز را می داند و بر همه چیز تواناست پس خدا را باید در حد خدای خالق قبول کرد و بشر،فعال و توانا بر خیلی موارد و علوم است.

وی در پایان گفت: این ویروس با همه کوچکی اش شبیه همان قدرت ارتباط اینترنتی همه جهان را خیلی سریع فرا گرفت و این پیغام را به ما رساند که ای انسان، چه چیز تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرده است. (سوره انفطارآیه 6)