کرمانشاه- تشکیل گروه های پژوهشی جهت شرکت در جشنواره پژوهش گروهی رشد 8-مرکزتخصصی حضرت ولی عصر(عج)

کرمانشاه_شرکت درجشنواره پژوهش گروهی رشد8 _مرکزتخصصی تفسیر حضرت ولی عصر(عج)

شناسه خبر : 93285

1399/04/08

تعداد بازدید : 8

گروه های رشد طلاب مرکز تخصصی تفسیروعلوم قرآن حضرت ولی عصر(عج) استان کرمانشاه موضوعات پیشنهادی خودرا جهت بررسی وتصویب درشورای علمی پژوهشی استان ارسال نمودند.

گروه های رشد طلاب مرکز تخصصی تفسیروعلوم قرآن حضرت ولی عصر(عج) استان کرمانشاه موضوعات پیشنهادی خودرا جهت بررسی وتصویب درشورای علمی پژوهشی استان ارسال نمودند. قاسمی معاون پژوهش این مرکز ازتشکیل 4 گروه پژوهشی جهت شرکت در جشنواره پژوهش گروهی رشد هشتم خبرداد وخاطرنشان کرد: هریک از گروه های رشد این مرکز 3 موضوع پیشنهادی را با تعیین اولویت بندی جهت ارسال به معاونت پژوهش استان اعلام نمودند.

وی گفت: باتوجه به شرایط موجود وعدم حضور طلاب درمدرسه و دسترسی به اساتید؛ گروهی درپیام رسان ایتا با هدف اطلاع رسانی وپیگیری مراحل نگارش تحقیق های رشد تشکیل شده است که اعضاء هریک ازگروه ههای مذکور وهمچنین اساتید راهنما آنها درگروه حضور دارند و به تبادل اطلاعات وراهنمایی های لازم دراین زمینه می پردازند.

  قاسمی درپایان ابراز داشت: درمجموع 12 موضوع پیشنهادی درقالب 12 طرح اجمال، جهت بررسی وتصویب به شورای علمی پژوهشی استان ارسال شد.