معاون پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان خبرداد:

گلستان- برگزاری کارگاه منبع یابی

شناسه خبر : 93175

1399/04/03

تعداد بازدید : 20

به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان کارگاه پژوهشی با عنوان عنوان منبع یابی با هدف آشنایی طلاب با بخش منبع یابی در تدوین مقاله برگزار شد.

به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان کارگاه پژوهشی با عنوان عنوان منبع یابی با هدف آشنایی طلاب با بخش منبع یابی در تدوین مقاله  برگزار شد.

خانم میر عرب با بیان اهمیت منبع یابی در تدین مقاله کارگاه پژوهشی را در ده سعت برای طلاب مدرسه برگزار نمودند. ایشان از جمله فواید منبع یابی را آشنائی با آثار مؤلفین گذشته و جلوگیری از موازیبیان کردند.