معاون پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان خبرداد:

گلستان- برگزاری کارگاه مقاله نویسی

شناسه خبر : 93174

1399/04/04

تعداد بازدید : 25

به گزارش معاون پژوهش مدرسه علمیه سعدیه رامیان کارگاه مقاله نویسی باهدف آشنایی طلاب با تدوین مقاله برگزار شد.

جهت کاربردی نمودن فعالیت های پژوهشی طلاب و آشنایی آنان با اصول اولیه نگارش و تنظیم مقاله و حفظ وحدت رویه در نحوه آماده سازی آن  کارگاه هایی تحت عنوان مقاله نویسی جهت تسهیل روند نگارش مقالات در ده ساعت با حضور طلاب مدرسه برگزارشد.