کارگاه مسئله شناسی پایان نامه

اصفهان/ موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین/کارگاه مسئله شناسی پایان نامه

شناسه خبر : 93170

1399/04/05

تعداد بازدید : 9

کارگاه مسئله شناسی پایان نامه ویژه طلاب رشته مطالعات اسلامی زنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر کدخدایی به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین از 16 الی 20 تیر 1398 برگزار شد.

این کارگاه که با محوریت مسئله‌شناسی برگزار گردید؛ عنایت ویژه‌ای به قطب‌ها و مسائل دفتر تبلیغات داشته و آنها را مورد مداقه قرار داد.

روز اول این کارگاه، جناب آقای کدخدایی؛ چگونگی مواجهه با مشکل و مسأله شناسی خام را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این بین مشکل را از دید مردم عادی بررسی کردند و با سؤالاتی مثل آیا، چگونه، کجا، کدام و ... طلاب را با عناوین منتخب خود مواجهه نمودند تا بتوانند از دید مردم عادی با این مشکل مواجه شوند.

ایشان در روز دوم کارگاه، مسأله‌شناسی و دقیق سازی سطح اول را مطرح نموده، مشکل عناوین را از دید متخصصین با ایراد سؤالاتی در حیطه مقولات عشر (جوهر، ماهیت، انداره، مقدار، کیفیت، عناصر داخلی، نسبت موضوع با سایر موضوعات، موقعیت زمانی و مکانی، کلان و خرد بودن، اثرگذاری و اثرپذیری)، علل اربعه (علت مادی، صوری، غایی و فاعلی)، اس المطالب (ماشارحه و ما حقیقته (سؤال از ماهیت)، هل مرکبه و هل بسیطه (سؤال از اصل وجود و ویژگی‌ها، لم ثبوتی و لم اثباتی) بررسی نمودند .

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر کدخدایی در ادامه کارگاه، ابهاماتی که طلاب در خصوص عناوین انتخابی خود داشتند را برطرف و اذهان طلاب را آماده تبیین مسأله نمودند.

ایشان در ادامه چارچوب و نظریات پیرامون موضوعات انتخابی، طلاب را مورد کنکاش قرار داده، در پایان با عنایت به چارچوب نظری دقیق سازی شده موضوعات، اشکالات طلاب برطرف و طرح‌های ایشان آماده بارگذاری شد.