مرکز تخصصی نورالزهرا(س) ساری برگزار کرد.

مازندران، کارگاه آشنایی با منبع یابی تخصصی برگزار شد.

شناسه خبر : 93098

1399/04/04

تعداد بازدید : 8

مازندران،  کارگاه آشنایی با منبع یابی تخصصی برگزار شد.
کارگاه روش تحقیق با موضوع: منبع شناسی تخصصی توسط انجمن پژوهشی امام صادق(علیه السلام) مرکز تخصصی نورالزهرا(سلام الله علیها) ساری برگزار گردید.

 

در ابتدای کارگاه منبع شناسی تخصصی استاد مربوطه سرکار خانم سلمانی، بیان داشت: مباحث روش تحقیق براساس سیر تدوین پژوهش نامه به سه دسته 1. موضوع تحقیق(مهارت آماده سازی طرح اجمالی)2. منابع تحقیق(مهارت آماده سازی طرح تقصیلی)3. تدوین تحقیق( مهارت نگارش اجزای تحقیق) تقسیم می شود.

در ادامه چرایی منبع شناسی را شامل: 1- شناخت ماهیت و ابعاد و زیر شاخه های موضوع تحقیق2- اطمینان از فراوانی منابع موضوع تحقیق3- آگاهی از کوشش های علمی گذشتگان و پرهیز از دوباره کاری4- روشن شدن ضرورت و اولویت و امتیاز پژوهش5- اشراف علمی و اجمالی بر مباحث مربوط با موضوع تحقیق6- شناسایی کمبود ها و اشکالات و انگیزه یابی برای تکمیل و رفع7- گردآوری پرونده علمی و اطلاعات خام درباره موضوع تحقیق، بیان کردند.

 همچنین بیان نمودند: منابع تحقیق را می توان به لحاظ میزان امداد رسانی به محقق به چهار دسته ی:  الف) منابع اعم یا منابع فرا رشته ای ( فرهنگ نامه ها، دانش نامه ها، دائره المعارف ها)ب)منابع عام یا منابع رشته ای (منابع جامع همه موضوعات در رشته ای خاص)ج)منابع خاص یا منابع گرایش  کلی(منابع عمومی مرتبط با موضوع تحقیق) د) منابع اخص یا منابع گرایش جزئی( منابع همنام با موضوع تحقیق) تقسیم نمود.

در پایان بعد از  بیان چیستی و چگونگی مطالعه ی منابع مختلف به شرح و معرفی مهمترین منابع، اعم، عام، خاص و اخص رشته ی کلام اسلامی و فلسفه و عرفان پرداختند