برگزاری کارگاه مهارت افزائی

گلستان برگزاری کارگاه مهارت افزائی با عنوان چگونگی تنظیم مقالات رشد

شناسه خبر : 92556

1399/03/20

تعداد بازدید : 37

گلستان برگزاری کارگاه مهارت افزائی با عنوان چگونگی تنظیم مقالات رشد
کارگاه مهارت افزائی در مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س)گرگان برگزار گردید.

 

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهرا سلام الله علیها گرگان کارگاه پژوهشی «چگونگی تنظیم مقالات رشد» در تاریخ 19/3/99در این مدرسه برگزار گردید. در این کارگاه که به صورت برخط انجام گردید آقای دکتر حسینعلی سرگزی به آموزش چگونگی تنظیم مقالات رشد پرداخت و به نکات مهمی در این موضوع اشاره نمود. سرفصل‌های آموزشی ایراد شده در این کارگاه عبارتنداز:

چکیده

مقدمه

فهرست منابع

ارجاع دهی

شیوائی و رسایی متن

رعایت آیین نگارش

سازماندهی تحقیق بر اساس آنچه در روش پیمایشی است

اصل بی طرفی

 تبیین و تحدید مسئله تحقیق

روزآمدی موضوع

رجوع به منابع مرجع

مرور روشمند روش تحقیق و پیشینه تحقیق

چارچوب نظری  

 تنظیم دقیق فرضیه‌ها

تعیین جامعه آماری و ابزار پژوهش

تناسب روش تحقیق با موضوع    

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها

 استفاده از منابع معتبر 

پردازش محتوا به وسیله نویسندگان  

 نتیجه‌گیری و میزان دستیابی به اهداف

 نوآوری در تحقیق

اخبار مرتبط