یزد-بررسی انتفاضه از ریشه تا به امروز کاری از مدرسه معصومیه

شناسه خبر : 91729

1399/03/02

تعداد بازدید : 3

یزد-بررسی انتفاضه از ریشه تا به امروز کاری از مدرسه معصومیه
معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه از تهیه بروشور انتفاضه از ریشه تا به امروز خبر داد.