یزد-راهپیمایی روز قدس، یک کار سیاسی صرف نیست

شناسه خبر : 91721

1399/03/01

تعداد بازدید : 3

یزد-راهپیمایی روز قدس، یک کار سیاسی صرف نیست
نماینده پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه اشکذر،از تهیه بروشور با محوریت اهمیت راهپیمایی روز قدس به عنوان یک تکلیف دینی خبر داد.