كرمانشاه- خبر مدارس- اطلاع رساني-نشست علمی پژوهشی بررسی احکام كفن و دفن افراد مبتلا به بیماری های مسری مركز تخصصي فقه و اصول صحنه

كرمانشاه- اطلاع ساني نشست علمی پژوهشی مركز تخصصي صحنه

شناسه خبر : 91708

1399/02/31

تعداد بازدید : 10

كرمانشاه- اطلاع ساني نشست علمی پژوهشی مركز تخصصي صحنه
نشست علمی پژوهشی" بررسی احکام كفن و دفن افراد مبتلا به بیماری های مسری" مركز تخصصي فقه و اصول الزهرا سلام الله عليها شهرستان صحنه در تاریخ 6 خرداد ماه راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد در تاریخ 6 خرداد ماه راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد

نشست علمی پژوهشی" بررسی احکام كفن و دفن افراد مبتلا به بیماری های مسری"  مركز تخصصي فقه و اصول الزهرا سلام الله عليها شهرستان صحنه در تاریخ 6 خرداد ماه راس  ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

اين برنامه به صورت مجازي و در سامانه سيما قسمت ميزكار مديريت استان كرمانشاه برگزار خواهد شد.

 

بدينوسيله از كليه اساتيد و طلاب محترم سراسر كشور دعوت مي گردد در اين برنامه شركت نموده و با تكميل نظرسنجي بارگذاري شده، نظرات ارزشمند خود را بيان بفرمايند.